زنده بمون!

شب ها زود بخواب. صبح ها زودتر بیدار شو.
نرمش کن. بدو. کم غذا بخور.
زیر بارون راه برو. گلوله برفی درست کن.

هر چند وقت یک بار نقاشی بکش.
در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن.

سفید بپوش.

آب نبات چوبی لیس بزن.
بستنی قیفی بخور.
به کوچکتر ها سلام کن.

شعر بخون. نامه ی کوتاه بنویس.
زیر جمله های خوبی که تو کتاب ها هست خط بکش.

به دوست های قدیمیت تلفن بزن.
شنا کن.
هفت تا سنگ تو آب بنداز و هفت تا آرزو بکن.
خواب ببین.

چای بخور و برای دیگران چای دم کن.
جوراب های رنگی بپوش.

مادرت رو بغل کن. مادرت رو ببوس.
به پدرت احترام بذار و حرفاش رو گوش کن.

دنبال بازی کن. اگر نشد وسطی بازی کن.

به برگ درخت ها دقت کن. به بال پروانه ها دقت کن.

قاصدک ها رو بگیر و فوت کن. خواب ببین.
از خواب های بد بپر و آب بخور.

به باغ وحش برو. چرخ و فلک سوار شو. پشمک بخور.
کوه برو. هرجا خسته شدی یک کم دیگه هم ادامه بده.

خواب هات رو تعریف نکن. خواب هات رو بنویس
بخند. چشم هات رو روی هم بگذار.

شیرینی بخر.

با بچه ها توپ بازی کن.
برای خودت برنامه بریز.

قبل از خواب موهات رو شانه کن.
به سر خودت دستی بکش.

خودت رو دوست داشته باش.

برای خودت دعا کن!

بچه هااااا عجب هواییه

بارووون:)))

عاشقتم پاییز....عاشقتم بارون...عاشقتم خدا...مرررسی

منبع : قدرت ذهن |بارون 95/8/30
برچسب ها : خواب ,بخور ,خودت ,بازی ,عاشقتم ,بارون ,برای خودت ,خواب ببین